UNDERVISNINGEN

UNDERVISNINGEN / Årskursus
Du vil blive undervist af en eller to undervisere af gangen. Underviserne er her typisk 2 uger og bor på skolen mens de er her. Efter 2 uger tager de afsted igen.
Alle underviserne er unge uddannet billedkunstnere fra et dansk eller udenlandsk kunstakademi. De fleste
har taget afgang fra et kunstakademi inden for de seneste 1-4 år.

Undervisningen på værkstederne foregår på ateliererne – der hvor du har din værkstedsplads.

Der undervises alle hverdage mellem kl. 9.30 og 17.00, og hver dag indledes og afsluttes med en UBAK-fællessamling.

UBAK står for Undervisning af Bred Almen Karakter. I loven forklares UBAK som en undervisningsform der “perspektiverer filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn”.

I vores optik forstås UBAK som “undervisning, der sigter på dialog om alt mellem himmel og jord med relevans for samtalens deltagere”. Det sker i særdeleshed ved morgensamlingerne, på aftenforedragene og
på værkstederne når der samtales om og arbejdes med kunsten.

I kalenderåret 2018 var følgende undervisere på Årskurset
Mo Maje Moesgåård, Charlotte Thrane, Anne Mette Schultz, Susan Hinnum, Heine K. Klausen, Nils Viga Hausken, Søren Thilo Funder, Helge Krarup. Kasper Hesselbjerg, Adam Fearon, Olga Pedan, Lisbeth Bonde, Maria Wæhrens, Benedikte Bjerre, Søren Berner,Natasja Loutchko, Josefin Arnell , Deidre Johnson

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk