UNDERVISNINGEN

UNDERVISNINGEN / Årskursus
Du vil blive undervist af to undervisere af gangen. Underviserne er her typisk 2 uger og bor på skolen mens de er her. Efter 2 uger tager de afsted igen.

Alle underviserne er unge uddannet billedkunstnere fra et dansk eller udenlandsk kunstakademi. De fleste har taget afgang fra et kunstakademi inden for de seneste 1-4 år.

Undervisningen på værkstederne foregår på ateliererne – der hvor du har din værkstedsplads.

Der undervises alle hverdage mellem kl. 9.30 og 17.00, og hver dag indledes og afsluttes med en UBAK-fællessamling.

UBAK står for Undervisning af Bred Almen Karakter. I loven forklares UBAK som en undervisningsform der “perspektiverer filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn”.

I vores optik forstås UBAK som “undervisning, der sigter på dialog om alt mellem himmel og jord med relevans for samtalens deltagere”. Det sker i særdeleshed ved morgensamlingerne, på aftenforedragene og
på værkstederne når der samtales om og arbejdes med kunsten.

SKEMA – typisk for et 2-ugers forløb

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk