MENTORORDNING

Ærø d. 13.04 2010 /SH & OH

MÅLGRUPPEN
Unge mellem 17 ½ – 25 år uden en ungdomsuddannelse og i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

FORUDSÆTNINGEN

 1. En uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvor et højskoleophold indgår. UU vurderer, om du har behov for særlig støtte.
 2. Du må ikke være på overførselsindkomster som A-kasse eller bistandshjælp under højskoleopholdet.
 3. Du skal selv være i stand til at betale en del af kursusafgiften. Kursusprisen aftales med skolens forstander.
 4. Dit højskoleophold skal være på minimum 12 uger, og bidrage til afklaring og styrkelse af dine kompetencer med henblik på videre uddannelse.

SÅDAN ETABLERES EN MENTORAFTALE

 1. Besøg på Kunsthøjskolen på Ærø, hvor du ser stedet, taler med de nuværende kursister og endelig har et møde med mentor og skolens forstander. Din UU-vejleder kan deltage, men behøver ikke.
 2. Du og din UU-vejleder udarbejder en uddannelsesplan.
 3. Du og mentor udarbejder en mentoraftale. Den skal indeholde
  a. de krav og forventninger højskolen og mentor stiller til dig
  b. de krav og forventninger som du stiller til skolen

DEN PÆDAGOGISKE PROFIL
Pædagogik handler om at ville noget med nogen – og have en god idé om, hvad det så er. På Kunsthøjskolen på Ærø vil vi noget med folk og udgangspunktet er billedkunsten.
Kunst er nemlig et rigtig godt sted at stå og reflektere over sig selv og den til tider underlige verden som breder sig ud foran en.
Det handler ikke om at forstå sig selv igennem kunsten, eller om at møde sig selv. Tværtimod er fokus rettet mod at stille spørgsmål og få ender til at mødes.

Et Højskoleophold under mentorordningen på Kunsthøjskolen på Ærø handler derfor mere om at konfrontere verden end om at gå i hi – og gøre det sammen med kunsten. Forklaringen er ganske enkel, at man af og til får et rigtig godt overblik ved at træde et skridt tilbage. Det kan man på Kunsthøjskolen på Ærø. Faktisk helt bogstaveligt talt, for skolen ligger midt ude i landskabet på en lille ø i den sydfynske øhav. Der er langt både til den lokale Brugs og gadelygter. Langt til kæresten, cafelivet og byens puls.

I undervisningen tales og samtales der om politik, sociale relationer, filosofi, antropologi, historie, musikteori, kommunikationsanalyse – fordi det er emner som genereres og problematiseres i kunsten af kunstnere. Kunsten er derfor ikke et dårligt sted at konfrontere sig med de store tilværelsesspørgsmål.

MENTORSKABET
I praksis varetages mentorskabet gennem samtale mellem dig og mentor. Arten og antallet af disse samtaler aftales mellem dig og din mentor før du starter. På Kunsthøjskolen på Ærø skelner vi ikke mellem det faglige og det sociale. Det betyder at din faglige aktivitet også vil være central i den vejledning du modtager af din mentor fordi det du arbejder med er med til at udvikle dig både kunstnerisk og menneskeligt.

Ved forløbets afslutning vil mentor i samarbejde med skolens øvrige undervisere foretage en vurdering af dine potentialer og fremtidige uddannelsesmuligheder – specielt med henblik på de kunstneriske fag.

Kunsthøjskolen på Ærø har mange ”varme” hænder. Det gælder i undervisningen, i ledelsen, i køkkenet og på kontoret. Vi er et sted, hvor alle medarbejdere er levende interesserede i kursisterne som bakkes op både fagligt og socialt. Kunsthøjskolen på Ærø er derfor et godt sted at starte på en frisk med det man virkelig brænder for.

Skolens mentor – Nikolaj Kilsmark – har gennemgået den lovpligtige mentor-uddannelse og vil højst have 3 mentorelever pr. skoleår.

Skolen og skolens mentor er kun villig til at indgå en aftale, hvis det anses for sandsynligt at du vil kunne gennemføre et forløb på normale betingelser

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk