HVERDAGEN PÅ HØJSKOLEN
Mødet midt i Livet
Af Karoline, kursist på Årskurset 2017-18 (22.04.18)

Jeg sidder i gården mellem Længen og Hovedhuset. Det er forår, søndag og solskin. Når jeg tænker tilbage på de forgangne måneder, vender jeg uvilkårligt blikket fremad og tænker, at det ganske særegen ved dette sted er, at vi mødes i drømmen om det fremtidige, før en masse valg skal tages.

Mange spørger mig, hvad vi laver her.

I udgangspunktet kan det være svært at forstå, hvordan samtidskunst i praksis – et enkelt altoverskyggende fag – kan optage al ens tid og være alment dannende. Men måske det er et spørgsmål, enhver kunstner alligevel senere vil blive konfronteret med. Så hvorfor ikke starte med at formulere det nu?

På Kunsthøjskolen på Ærø er man en lille udvalgt skare, der uden at have valgt hinanden, bor og lever sammen. Fra første dag oplever vi det, den anden sætter i verden. I følelsernes, fornemmelsernes og nysgerrighedens land møder vi hinanden i mødet med os selv. Alt imens vi bliver fortrolige med den fælles drøm, som skal afprøves: Drømmen om kunsten. Vi arbejder med at opbygge et sprog omkring den platform vi filtrere omverdenen gennem, for at give den form.

Hvad ser jeg når jeg betragter, det som min medstuderende har skabt? Fortæller det mest om den som har sat værket i verden eller mig som betragter?

Hele tiden er vi ved sagen, ved kunsten. For alt hvad der er at forholde sig til kan skabe grundlag for en ny undersøgelse. Derfor er avisen der dumper ind af dørsprækken ikke en distraktion af den omkringliggende verden, men en potentiel kilde til diskussion og videre arbejde.

Vi har øvet os i at formulere, hvad kunsten vil i verden. Vi har øvet os i at se og italesætte kunst.
Vi har øvet os i, at være udøvende kunstnere.
Vi har øvet os i at forstå den verden kunsten fortolker.

Derfor føler jeg mig rustet til at vælge hvilken rolle kunsten skal spille i mit liv.

Vi er vokset ind og ud af hinanden. Vi har delt kaffekopper og byttet sko. Båret hinanden når drømmen var ved at briste og jublet når den blev til virkelighed.

Vi mødtes på et ganske specielt tidspunkt i hinandens liv og skiltes efter at have været en slags familie, som sætter rødder og blomstre alle mulige andre steder.

Jeg vil tage en tegnestift på Danmarkskortet med mig, når jeg tager afsted, og den vil minde mig om, at på Ærø har jeg også hjemme. Her har jeg haft en ramme og frie udfoldelsesmuligheder. Her har jeg været medskaber af en arbejdsplads og et hjem. Her er jeg blevet konfronteret med, hvad det kræver at bygge et fællesskab op fra bunden. Her har jeg lært hvor vigtigt det er at have venner og kollegaer indenfor et felt, som ellers kan blive ensomt.

Det efterlader mig med en enorm glæde og tro på fremtiden, at jeg ved, at vi – i fremtiden og spredt for alle vinde – vil opleve verden gennem det filter vi engang var fælles om at bygge.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk