EVALUERING

EVALUERING LANGT HOLD SKOLEÅRET 2017/18

I skoleåret 2017/2018 blev der afholdt to evalueringer.
Begge evalueringer har omhandlet de faglige og sociale rammer.

EFTERÅR 2017
DEN FAGLIGE RAMME
KUNNE VÆRE BEDRE
• Vi skal i højere grad opfordres til at eksperimentere

GODT
• Studieturen i starten af efteråret var fantastisk og fik os rystet sammen
• Det fungerer fint med ugekursisterne
• Godt med forskellige typer gennemgange
• Godt med deadlines
• Godt med kunsthistorie
• Godt at høre de skiftende undervisere fortælle om deres egen kunstpraksis
• Morgensamlinger er fantastiske
• Godt med juleudstilling (ud af huset / tidsrum / gennemgang m.v.)
• Juleudstillingen var SUPER – fantastisk at arbejde ”udenfor” skolen i andre lokaler

DEN SOCIALE RAMME
KUNNE VÆRE BEDRE:
• Intern opfordring til at rydde op efter sig selv (værkstederne)
• Computerne sander til – intern opfordring til at bruge egen harddisk til store projekter m.v.
• Folk skal tage deres toilet-tjans – hver gang!

GODT
• Skiftende vagtordning fungerer
• Konflikter bliver løst
• Man lytter efter, hvad vi siger
• Ros til Mie og Elsebeth i køkkenet – de lytter
• Mere frugt – mindre kage

FORÅR 2018
Det faglige
Det faglige fællesskabet på holdet har været stærkt og har fungeret omkring gennemgangene samt det afsluttende udstillingsprojekt.

Stor enighed omkring, at det efter nytår er godt at have muligt for at arbejde i længere tid på ét projekt.
Ansøgningsperioden, der af dette hold blev døbt hospice-perioden, fungerede godt og produktivt. Opstarten på perioden med ”Artist statement” var en nødvendig fase, men også en hård fase. Fint i denne periode med afbræk med tekstlæsning, småopgaver og masser af ”ælden på” med film, småopgaver og pludselige søndagsekspeditioner rundt på Ærø.

I foråret er det godt at underviserne er her mindst 2-3 uger af gangen.
Sommerudstillingen var SUPER – kanon med undervisere med hænderne skruet rigtig på.

Det praktiske og sociale fællesskab
Stor enighed om at morgensamlingerne styrker det sociale fællesskab. De skaber et fællessprog på holdet – og så føler man sig hjemme. Kollektivet gør at man kan læne sig tilbage.

Det praktiske fungerer i det store og hele. Holdet har været gode til at give hinanden plads. Selvfølgelig er der skønhedspletter, men tingene får ikke lov til at hobe sig op – så maskineriet fungerer.
Det sociale fællesskab ændrer sig hen over året. I starten er man nysgerrig på hinanden og mere åben. Efter jul lukker mange sig om deres egne projekter.

I den periode er det vigtigt med fælles oplevelser, der ligger ud over det faglige eller praktiske. Udflugter, fodboldaften på lokal kro, filmaftner m.v. skal aktivt tænkes ind i ugeplanen. De fælles arrangementer på skolen fungerer rigtig godt og man vil gerne have flere.

Forårets studietur lå på et godt tidspunkt selvom mange syntes noget andet da vi skulle af sted. Resultatet var dog, at man fik ny ilt og mod på endnu engang at gå i lag med ansøgningerne.
Anbefaling fra holdet til næste hold: Død stemning: lav en adventuretur i landskabet og far vild!

KONSEKVENS
Der er i skemaet for efteråret 2018 indtænkt flere fællesarrangementer ind i hverdagen og underviserne opfordres til at gøre det samme.

Årets særlige fokus:
”Hvordan er et engagement i sin samtid – politisk, socialt og kunstnerisk – muligt med base på Ærø?”
Holdninger er som udgangspunkt at det er muligt, men også at højskolens geografiske placering vinkler spørgsmålet anderledes end betragtet fra eksempelvis Århus eller København. Den stigende digitalisering – og her følger skolens udstyr godt med – muliggør at man både kan engagere sig såvel politisk som kunstnerisk. Det brede sociale engagement er begrænset og det sociale engagement er derfor lukket omkring skolen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk