EVALUERING

EVALUERING SKOLEÅRET 2016/17

EVALUERING EFTERÅRET 2016 langt kursus

Det faglige klima

Hvad har været godt
– Skolen er god til at finde gode/forskellige undervisere
– Fortsæt med at hjælpe hinanden

Hvad kunne være bedre
– Kunsthistorie ønskes lidt mere
– En uges forløb kunne være fedt
– 4 ugers forløb kunne være fedt
– Vær på ateliererne – også i dagtimerne.
– Vi skal have mere lagerplads
– Sig gerne noget alle sammen ved gennemgang
– Være bedre til at lave morgensamling
– Mulighed for at foreslå gruppesamtaler.

Det sociale klima

Hvad har været godt
o Det går bedre med køkkenholdstider

Hvad kunne være bedre
– Udlejning af kameraer kunne være bedre.
o Bedre til at aflevere tilbage
o Kameraer lånes til to og to og er der fast
o Egne SD-kort
o Still kameraer er hos Karl Johan fremover
– Hold tidspunkter mht. morgensamlinger
o Det går bedre med køkkenholdstider
o Andrea ønsker ikke at blive vækket nogensinde
o Man skal ikke vente på dem, der sover
o Problematisk med fællesbeskeder, når der mangler folk
o Det er ikke muligt at skubbe dagen så de starter tidligere
o Vi er selv ansvarlige for at vække/vågne fremover (interne vækkeordninger). Besked på facebookgruppe.
o Man skal give besked, hvis man ikke kommer til morgensamling
o Vi skal være bedre til at sige til andre, når der mangler at tage ansvar
o Vi skal være bedre til at løse konflikter, mens de er der og ikke efter.
o Løs konflikter indbyrdes – alt behøver ikke komme op til fællesmøder.
o Vi er individer i et fællesskab. Der skal være plads til at være individ – men tænker om
hvorvidt det skader et fællesskab.
o Vær bedre til at snakke sammen
Foreslået atelier møder 1 gang om måneden – man behøver ikke snakke hver gang, men at der skabes et rum for det.
Fællesmøder: alle kan indkalde til fællesmøder
Søndagsarrangementer – vi ser om det bliver til noget.
(Drik flere øl – fest lidt engang imellem)
Vaskerummet skal ikke bruges efter kl. 21.
Husk at aflevere ting I låner
Øko-æg/frilandsæg ønskes – gerne mod ½ vegetar om ugen

FORÅR 2017 / EVALUERING LANGT HOLD

Den afsluttende evaluering blev afholdt fredag d. 9. juni 2017 – 4 dage før årskurset sluttede.
Deltagerne var holdets kursister samt Ole Hartvig og Susan Hinnum. Referat skrevet af 2 kursister og nedenstående sammendrag er foretaget af Susan Hinnum.
Højskolens bestyrelse havde valgt at temaet for årets evaluering skulle være: ”Hvordan er det muligt at engagere sig i sin samtid med base her?”
”Her” står åbent for flere fortolkninger.
Med den formulering in mente omhandlede den afsluttende evaluering det faglige og sociale miljø samt anbefalinger til kommende kursister næste år.

Vedrørende institutionen/rammerne

Det faglige indhold

Det giver en god intens energi at underviserne er uddannede billedkunstnere og er her i kortere perioder på 2-3 uger. Det er også godt, at mange er førstegangsundervisere og er uddannet på mange forskellige akademier.
Det er godt når der er mulighed for valg mellem to ugekurser/forløb når der afholdes performance-kursus.
Ellers rigtig godt, at man selv bestemmer hvilket medie og materiale man arbejder med.
Det fungerer godt i efteråret med korte intense 3 timers kurser i div. video og foto teknikker.
Det har været så godt at så mange ”gamle” kursister er kommet tilrejsende og har fortalt om det kunstakademi de studerer på.
Under evalueringen blev skolen rost for sit engagement i alles projekter – også i dem som ikke søgte akademier, da man har fundet særlige specifik vejledere til disse to.
Til orientering: (I år søgte 16 ud af holdets 18 kursister optagelse på et danske eller internationalt kunstakademi. 14 har været til samtale på et eller flere kunstakademier / 11 er blevet optaget)
De sidste to kursister har søgt henholdsvis designskole (afventer svar lige nu) og forfatterskolen i KBH / i Stockholm. Er blevet optaget i Stockholm.

Det sociale fællesskab

Fællesskabet kunne udvides ved at nedtone ansøgningerne til kunstakademierne. Samtidig er det svært, da netop det at ansøge om optagelse på et kunstakademi er målet for hovedparten af kursisterne.
Højskolen fungerer meget individualistisk og dét mindsker fællesskabet. Højskolen har en forpligtigelse, men det er holdet selv der skaber stedet og den fælles ånd.
Det anbefales at de i foråret brugte gruppesamtaler uden undervisere skal søsættes allerede i efteråret
Det anbefales også at de såkaldte Søndagsaktiviteter starter allerede i efteråret
Skolen roses for at se kursisterne som voksne mennesker.

Forårets studietur

Godt med en tur rundt til mærkelige kunststeder i Jylland og super fint med egen bus. Godt at se steder, man ikke får at se ellers og super med at flytte logi 4 gange undervejs.

Den afsluttende sommerudstillingen

Dejligt at have noget fælles at lave til slut.
For stramme retningslinjer – problematisk med så strenge regler / Godt med sammenhæng med kasserne

Vedrørende tema for årets evaluering

”Hvordan er det muligt at engagere sig i sin samtid med base her?”
”Her” står åbent for flere fortolkninger

• Verden kommer til os via gæster – samtiden kommer til os.
• Her sker intet – man opsøger selv – læser nyheder
• Mødet med vores egne og oplevede udstillinger (f.eks. i Jylland)
• Mødet mellem de lokale og os
• Aviser + bibliotek – dejligt at der er den mulighed.
• Når gæstelærerne kommer og deler deres interesser.
• De korte kursisters infiltrering med det lange hold.
• Godt med besøg fra Rødding Højskole.
• Godt med samarbejdet med asylcenteret.
• Man lærer at interagere med lokalsamfundet
• Skolen er meget anerkendt i verden/på akademierne – kendt for at være med i spillet om samtidskunst

Anbefalinger generelt

• Strukturen fra før jul, måtte gerne vedblive – det blev for drysset efter jul (uenighed).
• Kunne være godt, hvis man sluttede af med en form for gennemgang i forløbene efter jul (lidt uenighed omkring dette – kursisterne bør selv arrangere en gennemgang).
• Flere udenlandske kunstnere som undervisere – gerne flere der også arbejder i et udvidet billedkunstnerisk felt inddragende litteratur, musik m.v.
• Flere foredrag af underviserne –
• Fællesprojekter i foråret fungerer ikke! Det fungerede ikke at underviserne præsenterede fællesprojekt, som holdet skulle lave.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk