ÅRETS GANG

ÅRETS GANG

Efterårssemestret starter den 4. september og er på 15 uger. Forårssemestret er på 24 uger og er forbeholdt de kursister som har deltaget i efteråret.

Igennem hele årskurset afsluttes undervisningen hver anden uge med en faglig gennemgang på værkstederne. Disse gennemgange – som først og fremmest har karakter af personlig vejledning – kan foregå på mange forskellige måder. Nogle gange i mindre grupper – andre gange som individuelle samtaler mellem underviser og kursist.

Undervisningen i efteråret har fokus på en eksperimenterende tilgang til materialer og udtryk med sigte på en udvidelse af kursistens eget personlige formsprog. To markante omdrejningspunkter er samtale og samtidskunst.

Sidst i efterårssemestret tilbydes alle kursister en MU-samtale som foregår mellem forstanderen og den enkelte kursist. En samtale der kan tage mange veje, men et centralt punkt er den enkelte egen vurdering af det hidtidige forløb. Herunder om hvordan højskolen fortsat kan støtte bedst muligt. Efterårssemestret afsluttes med en udstilling som er åben for publikum.

Efter nytår starter årskurset op igen, og nu er undervisningen tilrettelagt omkring den enkelte kursist eget personlige projekt. Mange vælger at arbejde med indsendelsesprojekter til ansøgning på diverse Kunstakademier.

I løbet af forårets første måneder afholdes en række informationsaftener om danske og europæiske kunstakademi-uddannelser. De indbudte gæster er alle tidligere kursister der nu er 1. eller 2. årsstuderende på et kunstakademi i eller uden for Danmark.

Uanset karakteren af det personligt projekt den enkelte kursist arbejder med i foråret er det højskolen mål at alle er afklaret omkring deres nærmeste fremtid ved årskursets afslutning.

Forårssemestret afsluttes med opbygning af en stor udstilling i Søby, der bliver stående sommeren over.
Der er indlagt to studieture i årskurset – en i starten af september og en i marts.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk