ÅRSKURSUS

Nyt kursus starter den 30 august
Efterårssemestret er på 16 uger. De fleste tager også forårssemestret med på 22 uger.
Vi optager ikke kursister udefra på forårssemestret.

 

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 10-14
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk