Uge 43 (22. – 28. oktober 2023)

Naja Abelsen er blevet syg og kurset er overtaget af Peter Carlsen

TEGNING
v/ Peter Carlsen

At tegne kan være som en aktiv og fredelig meditation. Et koncentreret nærvær, hvor man bliver mere bevidst om den form stregen gengiver, baseret på de beslutninger, der tages undervejs.

I løbet af kurset kommer vi omkring iagttagelsestegninger og fantasiøvelser, hvor der skal prøves kræfter med det sete såvel som det sansende – dér hvor det legende og frigørende i at turde kan opleves. Alt i alt et kursus med plads til et fagligt, kunstnerisk sprog i dialog med din personlige og oplevende streg.

Velkommen til en uge med nysgerrige og centrerende øvelser, samt ikke mindst din egen udfoldelse ud i tegningens univers. Undervejs vil du blive støttet i din tegneproces og blive bedre til at tegne både i teknisk og logisk forstand.

Kurset er åbent for alle uanset tegnefærdigheder.

Peter Carlsen f. 1955 og uddannet på Det Kongelig Danske Kunstakademi. Arbejder med maleri, keramik og tegning. Er repræsenteret bl.a. på Aarhus Kunstmuseum
Arken, Museum for moderne kunst
Den kgl. Kobberstiksamling, Det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot, Kastrupgaardsamlingen, Ny Carlsbergfondet, Randers Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst, Samlung Falkenberg og Vejen Kunstmuseum

Se mere:
https://petercarlsen.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_Carlsen

Pris kr. 5.241,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 525,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk