EVALUERING

Korte kurser 2014/15 (sammenskrivning af 10 ugekurser)

På skoleårets korte kurser afholdes der, som den sidste morgensamling en afsluttende evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima. Nedenstående er en sammenskrivning af skoleårets samtlige ugekurser. Der er blevet afholdt 11 ugekurser i skoleåret 2014/15. Hver kursusperiode er blevet afsluttet med en evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima.
Evalueringen foregår som en samtale mellem periodens deltagerne og kursets tovholder. Til hver evaluering træder to referenter til. De to referater samskrives umiddelbart efter til et af kursets tovholder.
Nedenstående er en sammenskrivning, hvor ikke alle anbefalinger og gode råd er medtaget. Kun de, der optræder gentagne gange fra hold til hold, er taget med. Alle evalueringerne læses dog grundigt af skolens personale og giver derved et ganske dækkende billede af, hvor svaghederne er.

 DET FAGLIGE OG SOCIALE MILJØ PÅ KURSET
vedrørende
Vægtningen mellem undervisning / fritid / foredrag m.v.
Arten af foredrag samt mængden
Morgensamlingerne
Kursets faglige niveau
Kursets sociale klima

 1. Hvad kunne have været bedre:
  Mere sang på morgensamlingerne
  – at aftenforedragene lå lidt tidligere

 Hvad har været rigtig godt:

 1. at værkstederne kan bruges døgnet rundt
  – fantastisk med åbent køkken
  – at onsdag eftermiddag er fri
  – morgensamlingerne er inspirerende – også selvom mange ikke handler om maleri
  – gode fælles oplevelser med de unge på det lange hold
  – at værkstederne besøger hinanden onsdag og fredag. (de lange onsdag – de korte fredag)
  – højskolens størrelse – man lærer alle at kende
  – at kurset starter på værkstederne allerede søndag aften – det forlænger ugen fint
  – at det faglige niveau er højt – inspirerende og gode undervisere
  – at have fået et bredere fagligt kunstkendskab.

 MADEN
3. Hvad kunne have været bedre:
mindre kage og mere frugt !

 1. Hvad har været rigtig godt:
  flinkt og hjælpsomt personale i køkkenet

stor hjælpsomhed på kontoret
– hjemmebagte morgenboller – hver morgen
– kosten er varieret
– god diabeteskost
– masser af grønt og gode salater
– friske fisk

 INDKVARTERINGEN
5. Hvad kunne have været bedre:
– lyd i beboelsesafdelingen

 Hvad har været rigtig godt:

rene værelser og badeværelser
– lækkert sengetøj
– gode senge
– gode badeforhold selvom man er flere, der deler badeværelse
– her er hyggeligt

KONSEKVENS

Der er lydt mellem værelserne i Havehuset. Vi arbejder på sigt på at sænke lydgener,ved at skifte dørene. Håber det bliver muligt i løbet af 2016.

Det er desværre ikke muligt at etablere 2-ugerskurser i for- og efteråret. Til gengæld er ugekurserne i 2015 lagt så man kan tage 2 eller 3 på hinanden følgende kurser. Der gives rabat hvis man deltager på flere af hinanden følgende ugekurser. Ring til os og hør nærmere.