EVALUERING

LANGT HOLD EFTERÅRET 2020

I skoleåret 2019/2020 blev der IKKE holdt en afsluttende evaluering, da højskolen var corona-lukket fra 13. marts 2020. og forårssemestret ud.
Nedenstående evaluering fandt sted d. 19. december 2020 med deltagelse af de 25 kursister der havde deltaget i efteråret.

DEN FAGLIGE RAMME
• Gruppen var overvejende tilfreds med de undervisere, der stod for undervisningsforløbene i efteråret.
• Fedt at have tre-ugers-projektet til fordybelse.
• Godt når lærere/undervisere kommer naturligt rundt, fordi det nogle gange er svært selv at sige til.
• Det er vigtigt bare at snakke med vejlederne også selvom man ikke har noget at snakke om.
• Gennemgang er et fagligt fællesskab og et godt sted at bruge hinanden og give noget tilbage.
• Forslag om midtvejsgennemgang i mindre grupper efter den første uge i hvert forløb
• Små samtalegrupper er gode når de opstår på vores eget initiativ. Enten med eller uden lærere.
• Kæmpegrupper er et NO-GO! Det er for overfladisk og ligegyldigt.
• Det er godt når underviserne også er faglige/ håndværksorienterede i deres undervisning

DEN SOCIALE RAMME
• Dejligt med fri i weekenderne, man får mere ud af kalenderåret og dejligt med tid på egen hånd med tid til at lave egne ting.
• Man har travlt i weekenden, når man har køkkentjansen.
• Da vi startede, blev der hurtigt dannet sociale grupper/dynamikker som fungerede.
• Vi er gode til at få hinanden med
• Fedt at være sammen under afslappede aktiviteter/fælles oplevelser.
• Der er en god kultur mellem os for at hjælpe hinanden
• Vi gjorde os mere umage i starten med rengøring og fællesarrangementer, men det er nemmere at være sociale nu, end i starten.
• Vi skal øve os i at sige tingene mere direkte til hinanden så stemninger og følelser ikke bare ”hænger” i luften.
• Trivselssamtaler (uden at underviserne er til stede) fungerer rigtig godt – vi skal lægge dem fast ind/indkalde til dem, så vi holder øje med hinanden – DET SKAL VI!
• Enighed om at man skifter både værelse og værkstedsplads efter nytår.
• Vi skal tage initiativ til flere fællesarrangementer. Fx Weekendevents som at gå på tur , spilaftener, lyrikgruppe m.v..
• Lokalerne til fest/hygge er skodagtige, men på sin vis fungerer de!

Bofællesskab:
• Rengøringen på Rød Skole har sejlet.
• Der er koldt på Rød Skole og lyst på gangene. Nogle af værelserne er små og celleagtige, men der er et godt fællesskab og kort til værkstederne.
• Det er hyggeligt i Længen, men værelserne er også små. Her er mere ro.

MORGENSAMLINGERNE
• Morgensamlingerne er en god måde at starte dagen på.
• Det er fedt med skarpt indhold/tænkeværdigt indhold fra morgenstunden.
• Når kunstnerne fortæller om deres egen praksis: Så fint at få vist det som vores undervisere er interesseret i (at komme ind i deres univers).

UBAK
• Når UBAK fungerer er det super godt
• UBAK på onsdage i fht. rengøring er lidt hårdt/vi når ikke på værkstederne.
• UBAK midt på dagen gør at man bliver slået ud af egen rytme.
• UBAK er obligatorisk! Undervisning 50% – UBAK 50%
• Morgensamling og UBAK føles lidt langt når der vises en film. Måske kan lange film/videoer lægges senere på dagen.

KØKKENET
• Glad for at køkkenet er så åbent og tilgængeligt (fleksibelt).
• Det er så godt at man selv kan skrive sig på skemaet for køkkenvagterne
• Godt initiativ til madlavning – dejligt at man er med til at bestemme retterne.
• Rod om aftenen efter at køkkenholdet har ryddet op.
• Vi er gode til at hjælpe hinanden i køkkenet.
• KUN MAD I KØKKENET – INGEN TØJFARVNING!!

STUDIETUREN
var en god start/god sammenrystelse/ lagt op til gode samtaler. Måske skal efterårets studietur lægges et par uger senere.

ANBEFALINGER
• Flere ”hv..”-spørgsmål til værkerne.
• Vi skal være bedre til at spørge hinanden, hvad det handler om – altså værket.
• Vi skal stille kritiske spørgsmål og være mere ærlige overfor hinanden.
• Kunsthistorie skal ikke lægges samme dag, hvor der er onsdagsrengøring.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk