VÆRDIGRUNDLAG

Vi ser en værdi i, at arbejde med den aktuelle billedkunst, fordi samtidskunsten – udover at problematisere det formelle og æstetiske – tilbyder en vigtig læsning af sociale, historiske og politiske forhold i verden i dag.
Det er skolens grundholdning, at et engagement i kunsten er med til at udfolde og kvalificere den enkelte kursists ansvarlighed, almene dannelse og kritiske sans overfor tidens bevægelser.
…§ 1. Stk. 5. Skolens værdigrundlag

… og hva’ betyder det så?

Lovgivningsmæssigt står højskole-formen i dag på tre ben

  • Livsoplysning
  • Folkelig oplysning
  • Demokratisk dannelse

Oversat til praksis betyder det, at vi er forpligtet til at behandle almene fællesmenneskelige spørgsmål, at vi skal problematisere hvordan verden kan læses og endelig, at det der foregår i dagligdagen bidrager til udviklingen af engagerede medborgere, der evner at være sig selv i gruppen.
Det er alle tre overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af skolen nye værdigrundlag. Øvelsen er især gået på, hvordan man får opfyldt skoleformens lidt stive rammer samtidig med, at det er i orden det vi vil og det vi gør.
Værdigrundlaget angiver både de mål skolen har sat sig samt hvordan skolen har indrettet sin praksis. Samtidig er værdigrundlaget den begrundede forudsætning for skolens virksomhed – og den skal i sagens natur være langtidsholdbar.

På KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ er udgangspunktet kunsten. Det betyder, at alt hvad der foregår i dagligdagen har kunsten som udgangspunkt.

Det er nemt nok i forhold til undervisningen. For uanset om vi taler om de lange hold, uge- eller sommerkurserne varetages undervisningen af professionelle billedkunstnere.

Men hva’ med PTS’delen – det pædagogiske tilrettelagte samvær – som i følge loven skal udgøre godt halvdelen af tiden på højskolen?

Det er heldigvis sådan, at kunsten i dag rækker langt udover et lukket, selvrefererende æstetisk system. Samtidskunsten forholder sig snarere til en relationel æstetik, hvor værket først folder sig ud og giver mening sat i forhold til vidensområder, der traditionelt ligger udenfor kunstens område. Det sker fordi kunsten – selv når den baserer sig på en konstruktion af utopiske virkeligheder – er med til at udvikle handlingsmodeller i den eksisterende virkelighed.

Det er derfor nemt at se, at når der tales og samtales om politik, sociale relationer, filosofi, antropologi, historie, musikteori, kommunikationsanalyse – emner som generes og problematiseres i kunsten af kunstnere – så handler det i alle højeste grad om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Og der bliver talt og samtalt rigtig meget på KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ. På morgensamlingerne, foredragsaftenerne, husmøderne, når der laves mad, hen over middagsbordet og når der ryges smøger på trappen under tagskægget.