EVALUERING

Evaluering
Sommerkurserne 2018 / det faglige & sociale miljø på kurset

Der er blevet afholdt 20 sommerkurser fordelt på seks perioder – 3 kursusperioder af en uges varighed og 3 kursusperioder af 2 ugers varighed. Hver kursusperiode er blevet afsluttet med en evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima.

Evalueringen foregår som en samtale mellem periodens deltagerne og kursets tovholder. Til hver evaluering træder to referenter til. De to referater sammenskrives senere til et af kursus tovholderen.
Nedenstående er en sammenskrivning, hvor ikke alle anbefalinger og gode råd er medtaget. Kun de, der optræder gentagne gange fra hold til hold. Alle evalueringerne læses dog grundigt af skolens personale og giver derved et grundigt billede af hvor svaghederne optræder.

Fokusområder
• Vægtningen mellem undervisning / fritid / foredrag m.v.
• Arten af foredrag samt mængden
• Morgensamlingerne
• Kursets faglige niveau
• Kursets sociale klima

1. Hvad kunne have været bedre:
– at kurserne varede længere

2. Hvad har været rigtig godt:
– lodtrækning af værkstedspladser
– foredragene er i top – dejligt at se/høre om undervisernes egne værker
– dejligt med morgensang hver morgen
– venligt personale
– at kurserne starter allerede søndag aften på værkstederne
– At man arbejder helt til kl. 16.00 den sidste fredag
– at man besøger hinandens værksteder den sidste fredag aften og ser hinandens udstillinger
– stor tilfredshed med frieftermiddagen om onsdagen (både på uge- og 14-dageskurserne)
– at computerne er nye og stærke
– godt med 3 eller 4 samtidige hold
– godt med fri i weekenden (på 14-dages kurserne)
– god fordeling mellem undervisning og fritid
– godt socialt klima på holdene

Maden:
3. Hvad kunne have været bedre:
– mere frugt, men ikke på bekostning af den daglige kage!
– mere økologi

4. Hvad har været rigtig godt:
– dejlig mange grøntsager
– det er nemt at være på specialkost
– venlig atmosfære i køkkenet, god service og dejligt med åbent køkken.
– fint med alt det grønne- både til frokost og til aften

Indkvarteringen:
5. Hvad kunne have været bedre:
– myggenet foran vinduerne

6. Hvad har været rigtig godt:
– dejligt rent
– gode senge

KONSEKVENS
Som en konsekvens af sommerens evalueringer vil vi fortsætte med at erstatte nuværende produkter med økologiske produkter.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk