Uge 32 (04.08 – 10.08 2024) Linje 1

MALERI U32a 24
(STILLEBEN MALERI)
v/ Anna Kristine Hvid Petersen

Stilleben går på tværs af maleriets historie og kan tage mange udtryksformer. Tænk blot på vægmalerierne i Pompeii, på 1600-tallets nederlandske overflodsbilleder eller på hvordan kubismen tog livtag med genren i starten af det tyvende århundrede. Også Popkunsten lånte fra genren ligesom mange nutidige kunstnere gør det i dag.

Stilleben-genren forholder sig af og til nært til sit objekts form, andre gange bruges det blot som beholder til at udtrykke en indre verden.

På kurset skal vi omkring stillebenmaleriets grænser og muligheder – og gerne skubbe til genren, da det er kursets udgangspunkt at betragte denne type maleri som et afsæt og ikke et mål i sig selv. Et centralt spørgsmål vil være, hvordan kan stilleben maleriet forholde sig til vores tid. Og om hvordan stillebenmaleriet kan udtrykke personlige intentioner og fortællinger. Der er utallige veje at gå og fokus vil derfor være på det individuelle udtryk.

Undervejs en masse snak om materialer, komposition, opsætning, lyssætning, farver og forholdet mellem forgrund / baggrund og abstraktion / figuration.

Der kan arbejdes med oliemaling, akrylmaling, akvarel, tegning, kollage på kurset.

Anna Kristine Hvid Petersen (f. 1992) uddannet fra Det kgl. Danske Kunstakademi i 2022. Har undervejs haft studierelaterede ophold i Sverige, USA og Kina med fokus på tegning, malerteknik og landskabsmaleri. Er repræsenteret af Galleri Nicolai Wallner, hvor hun havde sin første soloudstilling i foråret 2023.

links
https://www.instagram.com/annakristinehvid/

https://nicolaiwallner.com/anna-kristine-hvid-petersen/works/

Pris kr. 5.241,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 525,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk