VEJLEDNING – ÅRSPLAN

På et årskursus omfatter vejledningen både sociale og faglige aspekter.

Årskurset indledes i starten af september med et ugelangt introprojekt. Et væsentligt element i dette ugekursus gælder en afklaring af den enkelte kursists forventning til – og personligt mål – for højskoleopholdet.

Samme temaer ligger til grund for den MU-samtale som alle kursister tilbydes i slutningen af november. Samtalen, der foregår mellem forstanderen og den enkelte kursist, kan tage mange veje. Et centralt punkt er dog den enkelte kursists egen vurdering af det hidtidige forløb. Har det personlige mål for eksempel ændret sig og hvordan kan institutionen fortsat støtte bedst muligt.

I løbet af forårets første måneder afholdes en række informationsaftner om danske og europæiske kunstakademiuddannelser. De indbudte gæster er alle tidligere kursister der nu er 1. eller 2. årsstuderende på et kunstakademi i eller uden for Danmark.

Igennem hele årskurset afsluttes der godt hver anden uge med en faglig gennemgang på værkstederne. Disse gennemgange, som først og fremmest har karakter af personlig vejledning, afholdes på mange forskellige måder. Af og til i mindre grupper – andre gange som individuelle samtaler mellem underviser og kursist.

Endelig afsluttes årskurset med projektugen TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN med deltagelse af forstanderen og fastansatte lærerkræfter. Hvordan problematikken italesættes, ændres år for år afhængigt af holdets sammensætning. Overordnet er et af projektugens mål dog at sikre, at den enkelte kursist ved kursets afslutning er afklaret omkring den nærmeste fremtid.
En plan er lagt.

ÅRSPLAN

Årsplan for skoleåret 2015/16