EVALUERING

EVALUERING
Ugekurser 2017/18 (sammenskrivning)

På skoleårets uge kurser afholdes der som den sidste morgensamling en afsluttende evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima. Nedenstående er en sammenskrivning af skoleårets samtlige ugekurser. Der er blevet afholdt 10 ugekurser i skoleåret 2017/18

Hver kursusperiode er blevet afsluttet med en evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima.
Evalueringen foregår som en samtale mellem periodens deltagerne og kursets tovholder. Til hver evaluering træder to referenter til. De to referater sammenskrives senere af tovholderen.
Nedenstående er en sammenskrivning, hvor ikke alle anbefalinger og gode råd er medtaget. Kun de, der optræder gentagne gange fra hold til hold, er taget med. Alle evalueringerne læses dog grundigt af skolens personale og giver derved et grundigt billede af hvor svaghederne optræder.

DET FAGLIGE OG SOCIALE MILJØ PÅ KURSET
vedrørende
Vægtningen mellem undervisning / fritid / foredrag m.v.
Arten af foredrag samt mængden
Morgensamlingerne
Kursets faglige niveau
Kursets sociale klima

1.Hvad kunne have været bedre:
– Mere sang på morgensamlingerne
– God mad – mange salater

2. Hvad har været rigtig godt:
– at værkstederne kan bruges døgnet rundt
– stor fleksibilitet og imødekommenhed – både i køkkenet og på kontoret
– fantastisk med åbent køkken
– at onsdag eftermiddag er fri
– morgensamlingerne er inspirerende – også selvom mange ikke handler om maleri
– gode fælles oplevelser med det lange hold
– at værkstederne besøger hinanden onsdag og fredag. (de lange onsdag – de korte fredag)
– højskolens størrelse – man lærer alle at kende
– at kurset starter på værkstederne allerede søndag aften – det forlænger ugen fint
– at det faglige niveau er højt – super inspirerende og gode undervisere
– at have fået et bredere fagligt kunstkendskab.
MADEN
3. Hvad kunne have været bedre:
– flere typer tillavet salater
– lidt mere spændende vegetarretter

4. Hvad har været rigtig godt:
– venligt og hjælpsomt køkkenpersonale
– hjemmebagt morgenbrød – hver morgen
– kosten er varieret
– god diabetes-kost
– at der er et åbent køkken
– masser af grønt
– friske fisk
– super rent på badeværelserne

INDKVARTERINGEN
5. Hvad kunne have været bedre:
– her er meget lydt

6. Hvad har været rigtig godt:
– gode rene værelser
– lækkert sengetøj
– gode senge
– gode badeforhold selvom man er flere der deler badeværelse
– her er hyggeligt
– super service og godt humør fra alle ansatte

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk