EVALUERING

Sommerkurserne 2015 / det faglige & sociale miljø på kurset

Der er blevet afholdt 19 sommerkurser fordelt på seks perioder – 3 kursusperioder af en uges varighed og 3 kursusperioder af 2 ugers varighed. Hver kursusperiode er blevet afsluttet med en evaluering vedrørende kursets faglige og sociale klima.
Evalueringen foregår som en samtale mellem periodens deltagerne og kursets tovholder. Til hver evaluering træder to referenter til. De to referater samskrives umiddelbart efter til et af kursets tovholder.
Nedenstående er en sammenskrivning, hvor ikke alle anbefalinger og gode råd er medtaget. Kun de, der optræder gentagne gange fra hold til hold. Alle evalueringerne læses dog grundigt af skolens personale og giver derved et dækkende billede af, hvor svaghederne optræder.

 Fokusområder

Vægtningen mellem undervisning / fritid / foredrag m.v.
• Arten af foredrag samt mængden
• Morgensamlingerne
• Kursets faglige niveau
• Kursets sociale klima

 Enkelte synes at programmet er for tætpakket med for mange foredrag og aktiviteter om aftenen. Til det er der blot at sige, at der ikke er mødepligt og man kan derfor selv vælge til og fra.

Generelt høster både foredrag og morgensamlingerne megen ros. Niveauet er højt og emnerne er mange og interessante.

 Hvert kursus afsluttes med en intern mundtlig evaluering mellem hold og underviser. På ingen af årets fælles lørdagsevalueringer er der nævnt andet end stor tilfredshed med kursernes både sociale og faglige indhold.

I år er nedenstående blevet nævn som særligt godt
godt med lodtrækning af værkstedspladser på kurserne. Godt for de mange nye kursister, der finder vej til højskolen
– foredragene om undervisernes egen kunstneriske praksis – dejligt at høre en kunstner selv fortælle
– dejligt med morgensang hver morgen
– hjælpsomt personale – både i køkkenet og på kontoret.
– dejligt at kurserne indledes på værkstederne allerede søndag eftermiddag
– At man arbejder helt til kl. 16.00 den sidste fredag
– at man besøger hinandens værksteder den sidste fredag aften og ser, hvad der er blevet lavet
– stor tilfredshed med frieftermiddagen om onsdagen (både på uge- og 14-dageskurserne)
– at computerne er nye og stærke
– at der er tilføjet en god fotoprinter på computerværkstedet (for fotoholdene)
– godt med 3-4 samtidige hold. Det giver liv
– fantastisk med mulighed for at tilmelde sig morgenyoga

– godt med fri i weekenden (på 14-dages kurserne) så man både kan dase og arbejde
– god fordeling mellem undervisning og fritid
– godt socialt klima på holdene

Maden:
3. Hvad kunne have været bedre:
mere frugt, men ikke på bekostning af den daglige kage!
lidt mere varieret vegetarmad

4. Hvad har været rigtig godt:
dejligt med friske grøntsager
– det er nemt at være på specialkost
– venlig atmosfære i køkkenet, god service og dejligt med åbent køkken, når personalet er gået hjem om aftenen.
– dejligt med masser af grønt – både til frokost og til aften
– gode – alt for gode kager!

 Indkvarteringen:
5. Hvad kunne have været bedre:
netforbindelsen skal fungere bedre i beboelseslængen
– Ønsker om myggenet foran vinduerne
– Bedre isolering i beboelsesafdelingerne
-Behov for et fællesrum

 Hvad har været rigtig godt:
dejligt at badeværelserne gøres rent hver dag
– gode senge

KONSEKVENS
Som en konsekvens af sommerens evalueringer vil følgende blive iværksat:
Det trådløse internet i den gamle beboelseslænge skal forstærkes
– Ørepropper indkøbes
– Øget fokus på vegetarmaden

Vi kan desværre ikke isolere mere mellem værelserne i beboelsesafdelingerne end vi allerede har fået gjort.
Desværre.

Ønsket om flere fællesrum kan heller ikke imødegås, så længe der ikke er midler til at bygge nyt på området.

I fire af de seks sommerperioder har det været muligt at tilmelde sig morgenyoga 2-3 gange pr. uge. Tilslutningen har været stor i tre af perioderne. Vi håber derfor, at det igen i sommeren 2016 vil blive muligt, at tilbyde morgenyoga i højskolehaven.