Uge 43 (23. – 29. oktober 2022)

TÆT PÅ MALERIET – mellem tanke og intuition
v/ Siri Kollandsrud

Kurset tager udgangspunkt i spørgsmålet om ikke ethvert maleri i grunden altid er et abstrakt udtryk – uanset om det er genkendelige former eller ej, vi ser på billedfladen. Noget genkendes som form eller stemning og herfra sættes en fortælling i gang, baseret på farver og komposition.
Velkommen til et kursus i ”maleri i proces ”, hvor både tanke og intuition er i spil. Et kursus med fokus på den åbne proces og det du søger i maleriet.

Undervejs vil du modtage individuel vejledning og inspiration, samt en masse god snak om kunst og hvordan vi går til den. Derudover vil vi komme omkring farve, rumlighed, stoflighed, energi, rytme og balance. Kurset indledes med et par opgaver i farve og komposition efter, fotografisk forelæg eller opstilling. Der vil også være mulighed for at gå ud og arbejder i det smukke landskab.

Udover den daglige undervisning på værkstederne, får du masser af gode foredrag og inspiration på morgensamlinger og aftenforedrag.

På kurset kan der arbejdes med olie eller akryl, men også andre materialer som akvarel, blyanter, kul, kridt mv. Alle er velkommen.

Siri Kollandsrud f. 1963 i Oslo er uddannet 2000 på Hochschule der Künste, Berlin og har derudover studeret kunsthistorie, filosofi, religion og musik. Siri Kollandsrud har siden 1990’erne deltaget på en lang række udstillinger i Danmark, Italien og Norge. Senest udstillingsaktuel med udstillingen ”Spejl Plast Handske” på Kunstviduet i København. Siri Kollandsrud er repræsenteret i Statens Kunstfond, Hygum kunstmuseum, Akvarelmuseet i Sverige, samt i flere samlinger i Asien og Europa. Medlem af Kunstnersamfundet.

Se mere:
https://www.sirikollandsrud.com
https://www.instagram.com/sirikollandsrud/?hl=da

Pris kr. 4.865,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 475,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
E-mail: info@kunstaeroe.dk