Uge 26 (23. – 29. juni 2019)

MODELTEGNING – og tegningens sort-hvide kunst
v/ Morten Søkilde

Tegnekursus, der kommer hele vejen rundt: fra de hurtige skitser til de langvarige, dybe modelstudier.

Dine holdninger til materialer vil sættes i spil, og valg skal træffes med udgangspunkt i din sansning af verden. Opgaver, bundne og frie, konventionelle såvel som kunstneriske teknikker, udforskning og eksperimenter med stof og form.

Modeltegning kræver fysik, teknik og omhyggelighed. Lys og mørke er tegningens absolutte grundbestanddel, men forrest står altid synet, og hvad der egentlig sanses. Målet er at du vil komme fra kurset, rig på en god arbejdserfaring, fremfor med en stak pæne skitsebloktegninger.

Velkommen til et kursus, der tilbyder et personligt håndværk med kunstneriske afsæt og den erfaring, der kun opstår, når udfordringer og problemer gennemleves af tegneren på papiret. Kom af med det tillærte, og tilegn dig nye måder at opfatte tegning og din egen teknik på.

Udover den daglige undervisning, der foregår på værkstederne og er baseret på konkrete opgaver, vil du blive tilbudt masser af snak og foredrag på morgensamlinger og aftenforedrag.
Alle er velkommen på kurset – både øvede og uøvede.

Morten Søkilde (f. 1974) udtrykker sig ubesværet i både billedkunstens og litteraturens verden, ja sådan set også i komikkens verden. Er uddannet indenfor alle tre genre: på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1997 – 2002, på Forfatterskolen 2002 – 2004 og på Comedy School 2004 – 2005.
Morten Søkilde repræsenteres af Galleri Tom Christoffersen, hvor han i 2015 deltog på udstillingen ”Q When Words Collide II”. Har fået tildelt Dan Turéll Prisen, samt modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
Morten Søkilde har tidligere afholdt tegnekursus på Kunsthøjskolen på Ærø.

Se mere
http://tomchristoffersen.dk/artists/morten-soekilde/
https://vimeo.com/61338272

Pris kr. 4.490,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 425,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk