Uge 40 (30. september – 06. oktober 2018)

MALERI – mellem motiv og proces
v/ Mette Vangsgaard

For nogen igangsættes den maleriske proces i mødet med naturen eller udspringer fra en særlig oplevelse. For andre kommer inspirationen fra musikken eller et billede i en avis. Vi har hvert vores personlige afsæt. Det fælles er lysten til at male – at fokusere på fortælling, strøg, rytme, komposition og farve.

Der eksisterer et utal af overlap mellem det figurative maleri og det abstrakte udtryk. På dette kursus inviteres alle udtryk med til ”festen”, for på samme måde som maleri kan styres af viljen, kan maleri også flyde spontant og intuitivt. To processer der ofte er gensidigt påvirket at hinanden – og når det er bedst – processer, der optræder som uadskillelige dele af hinanden. Mellem følelse og handling. Mellem det genkendelige og det ikke genkendelige.

Velkommen til et malerikursus som tager afsæt i den enkelte kursist med dialogen som udgangspunkt. Kurset indledes med en opgave, der er tænkt som igangsætter for den enkeltes individuelle maleri. Udover fælles billedgennemgange og individuelle billesamtaler fokus på maletekniske forhold. Alle er velkommen på kurset – uanset om man arbejder med et sart udtryk eller heftigt strøg.

Mette Vangsgaard er født i 1968 og uddannet i 1996 fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 2011 blev hun tildelt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Hun repræsenteres af Marie Kirkegaard Gallery og hendes værker er opkøbt af KUNSTEN i Ålborg, Vejen Kunstmuseum m.v.

Pris kr. 4.390,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 425,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk