Uge 40 (30. september – 06. oktober 2018)

MALERI – mellem motiv og proces
v/ Lise Blomberg Andersen

For nogen igangsættes den maleriske proces i mødet med naturen eller udspringer fra en særlig oplevelse. For andre kommer inspirationen fra musikken eller et billede i en avis.
Vi har hvert vores personlige afsæt. Det fælles er lysten til at male – at fokusere på fortælling, strøg, rytme, komposition og farve.

Der eksisterer et utal af overlap mellem det figurative maleri og det abstrakte udtryk. På dette kursus inviteres alle udtryk med til ”festen”, for på samme måde som maleri kan styres af viljen, kan maleri også flyde spontant og intuitivt. To processer der ofte er gensidigt påvirket at hinanden – og når det er bedst – processer, der optræder som uadskillelige dele af hinanden. Mellem følelse og handling. Mellem det genkendelige og det ikke genkendelige.

Velkommen til et malerikursus som tager afsæt i den enkelte kursist med dialogen som udgangspunkt. Kurset indledes med en opgave, der er tænkt som igangsætter for den enkeltes individuelle maleri.

Udover fælles billedgennemgange og individuelle billesamtaler fokus på maletekniske forhold. Alle er velkomme på kurset – uanset om man arbejder med et sart udtryk eller heftigt strøg.

Lise Blomberg der er født i 1971 og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1996-2002 modtog i 2005 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Lise Blomberg er repræsenteret på Statens Museum for Kunst. Var i 2017 aktuel på vandreudstillingen TESER. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen, og vil i sommeren 2018 kunne opleves på soloudstillingen ”Legepladsen” på Esbjerg Kunstmuseum. Repræsenteres af Galleri Kant.

Se mere
www.liseblomberg.dk/
https://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-lise-blomberg-andersen/
http://video.ku.dk/flora-danica-lise-blomberg

Pris kr. 4.390,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 425,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 10-14
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk