Uge 16 (15. – 21. april 2018)

Blomstermaleri anno 2018
v/ Emily Gernild

I kunsthistorien er blomstermaleriet en klassisk genre med rødder tilbage til hollandsk 1600-tals maleri. Det er også en udskældt genre, der tidligere har været anset for at være lettilgængelig, folkelig og kitschet.

I perioder er blomstermaleriet endog blevet betragtet som et kvindemotiv, hvor al kunstnerisk intelligens var udeladt.

Et blomstermaleri er derfor mange ting, men først og fremmest er det et maleri, der handler om farve, form og komposition. Som alt andet maleri kan billedet være smukt – eller hæsligt.
Det kan være ”damet”, voksent, ligegyldigt … eller vedkommende.

Måske er blomstermaleriet bedst, når den folder sig ud som en pludselig erindring – som en duft der passerede ens vej. Som et billedet der er dit og ingen andens.

Velkommen til et kursus, hvor fokus vil ligge på dit individuelle maleri med vægt på den praktiske, udøvende del. Undervejs suppleret med teori og historien om blomstermaleriet og dets muligheder og begrænsninger.

Endvidere indgår personlige samtaler omkring dit arbejde, ideer til at komme videre, fælles billede gennemgange og foredrag.

https://www.galleri-dgv.dk/component/exhibition/?view=currentexhibition&typeid=80&Itemid=102

Alle er velkommen uanset erfaringsgrundlag.

Emily Gernild (f.1985) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2016 med en afstikker i 2013-14 på Kunstakademie Düsseldorf, hvor hun studerende under professor og kunstner Tal R. Gernild er repræsenteret hos Sø- og Handelsretten i København og hos Finansforbundet.

Se mere

http://emilygernild.dk/

Pris kr. 4.390,- Prisen omfatter undervisning, foredrag, kost & logi.
Tillæg for eneværelse kr. 425,-
Materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Forstander: Susan Hinnum
Kontortid: Hverdage 9 - 13
Tlf.: 62 58 16 60
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40447119
E-mail: info@kunstaeroe.dk