EVALUERING

LANGT HOLD SKOLEÅRET 2015/16

I skoleåret 2015/2016 blev der afholdt to evalueringer – en kort før jul med fokus på efterårsforløbet – og en lige før afrejsen i juni.

Begge evalueringer omhandlede faglige og sociale rammer.

EFTERÅR 2015

DEN FAGLIGE RAMME

KUNNE VÆRE BEDRE

• Mere struktur på anvendelse af hinanden: gruppesamtaler
• Underviserne bruges ikke nok på værkstederne
• Mødelister virker ikke efter hensigten

GODT

• Godt når underviserne lægger bøger på bordet i biblioteket
• Oles små projekter om torsdagen er super
• Rammerne – stor plads til selvstændighed
• Studieturen i starten af efteråret var fantastisk og fik os rystet sammen
• Det fungerer fint med ugekursisterne – de er okay, måske lidt mere dialog holdene imellem
• Godt med forskellige typer gennemgange
• Godt med deadlines
• Godt med kunsthistorie
• Godt at høre de skiftende undervisere fortælle om deres egen kunstpraksis
• Morgensamlinger er fantastiske
• Godt med juleudstilling (ud af huset / tidsrum / gennemgang m.v.)

DEN SOCIALE RAMME

KUNNE VÆRE BEDRE:

• Intern opfordring til at rydde op efter sig selv (værkstederne)
• Computerne sander til – intern opfordring til at bruge egen harddisk til store projekter m.v.
• Folk skal tage deres toilet-tjans – hver gang!
• Opmærksom på hinanden og arbejdsro
• Arbejdsrum om aftenen – lidt svært

GODT

• Skiftende vagtordning fungerer
• Godt med kalender i pejsestuen!
• Godt med fælles aktiviteter iværksat af os selv som yoga, biograf, lyrik, indendørs fodbold, søndagsgåture
• Konflikter bliver løst
• Man lytter efter, hvad vi siger
• Ros til Mie og Elsebeth i køkkenet

FORÅR 2016

Den afsluttende evaluering blev afholdt d. 9. juni 2016 – 2 dage før årskurset sluttede. Deltagerne var holdets kursister samt Ole Hartvig og Susan Hinnum. Referat skrevet af 2 kursister og nedenstående sammendrag er skrevet af Susan Hinnum.
Inklusion blev foreslået af bestyrelsen som tema for årets evaluering. Med det in mente omhandlede den afsluttende evaluering det faglige og sociale miljø samt anbefalinger til det kommende semester

Nedenstående er udpluk fra årets evaluering

Godt med både en og to undervisere samtidig
I perioder med to undervisere skal de samarbejde
Den afsluttende skulpturbiennale er rigtig god, men det er også hårdt
Akademiansøgningerne er indtænkt i forårets skema og det fungerer

Vedrørende institutionen/rammerne

• Køkkenet fungerer godt.
• Det er virkelig god mad (virkelig meget kål, og der er ok / virkelig meget fisk – også ok men gerne lavet på lidt flere forskellige måder….)
• Køkkenholdene fungerer virkelig godt.
• Weekendvagterne er også gode

Anbefalinger

• Stor enighed om at morgensamlingerne og den ugentlige kunsthistorie styrker både det faglige og sociale fællesskab. De skaber et fællessprog på holdet
• Udvidet kontakt til de korte kursister. F.eks. fælles arrangement med croquis eller andet
• Delemappe på en af computerne med film og tekster til brug for alle
• Opfordring til underviserne: må gerne lægge bøger frem på bordet på biblioteket
• Aktiviteter med underviserne udenfor værkstederne i arbejdstiden er godt – f.eks. gåtur m.v.
• Godt at bytte værkstedspladser efter jul – det giver energi, selvom man ikke tror det

Opfordring til det næste hold

o Kom tilbage fra weekend søndag aften
o Kom tilbage fra weekend – også når du ikke har lyst; du får lysten tilbage, når du er her
o Tag hjem få gange i længere perioder – (bedre end at tage hjem tit i korte perioder.)
o Energien er bedst, når alle er her
o Vær mere på værkstederne
o Gør mere ud af rockerborgen – ”pynt rockerborgen!”
o Vær selvorganiserende og lav aktiviteter som læsegrupper, digtaftner m.v.
o Udnyt weekenderne til f.eks. tømmerflådebyg, gåtur m.v.
o Fortsæt samarbejdet og tirsdagsprojektet på Asylcenteret i Søby